عایق های نانویی رنگی رطوبتی و حرارتی

رنگ عایق رطوبتی نانو مولتیزو

۱۶ مهر
عایق کاری دیوار حائل

رنگ عایق رطوبتی نانو مولتیزو

رنگ عایق‌ رطوبتی نانومولتیزو ، ایزوله کننده بام است وبه بوسیله قلم‌موی با کیفیت، غلطک یا اسپری قابل اجراست. و سطح را از لحاظ رطوبتی ، مقاوم میکند

برای حصول نتیجه بهتر از نانو عایق مولتیزو قلم‌مو یا غلطک توصیه می‌شود.

برای افزایش تاثیر کار بهتر است کلیه خلل‌ و فرج سطح بوسیله عایق رطوبتی کریستالی غلیظ نانومولتیزو با سیمان ترکیب شود و پوشیده شود.و سپس رنگ عایق مولتیزو اجرا شود.

در صورت استفاده از برس یک دست رنگ نانو را به صورت صاف و پرتر به سطوح کوچکتر مانند برآ‌مدگی‌ها و فرورفتگی‌ها بزنید.

در صورتی‌که از غلطک استفاده می‌شود برای نتیجه گرفتن از عایق رطوبتی نانو مولتیزو یک دست رنگ یکنواخت و پرتر با حرکت به شکل M یا ضربدری بزنید و از رنگ‌آمیزی مجدد خودداری نمایید.

همواره سعی کنید رنگ‌آمیزی جدید با رنگ‌آمیزی قدیمی هم‌پوشانی داشته باشد.

درصورت استفاده از رنگ‌پاش بی هوا توصیه میشود که حداقل دارای فشارpsi2000 و قطر نازل آن ۰۱۹/۰- ۰۱۷/۰ باشد.

در طول استفاده از رنگ‌پاش سطح بایستی back-rolled باشد تا بتونه سطح موثرتر عمل کند و میزان چسبندگی و حتی کل کار را تضمین کند.

ارسال نظر