عایق های نانویی رنگی رطوبتی و حرارتی

عایقکاری گنبد

توضیحات پروژه

عایقکاری گنبد

یکی دیگر از کاربردهای عایق های رنگی نانومولتیزو که میتوان آن را یک مزیت نسبت به سایر آب بندها همچون ایزوگام و قیرگونی دانست ، عایقکاری گنبد ها با کیفیت و زیبایی به مراتب بالاتر میباشد .

روش عایقکاری گنبد بوسیله ی عایق های رنگی رطوبتی نانو مولتیزو به این نحو است که در مرحله ی اول یک دست از مواد عایق نانو مولتیزو رقیق شده با حدودا ۱۰% آب را بر روی سطح سیمانی گنبد که قبلا لیسه ای و صاف شده است با ابزاری مانند پیسوله و یا غلطک اجرا کرده و زمانی در حدود ۱۲ساعت برای خشک شدن کامل مواد صبرمیکنیم.سپس در مرحله ی دوم باقی عایق هارا که این بار فقط با مقداری در حدود ۵درصد رقیق شده  و غلیظ تر از مرحله ی اول میباشد کل سطح را پوشش میدهیم .

بعد از اجرای کامل عایق های نانو مولتیزو بر روی سطح سیمانی گنبد ، لاستیکی فشرده به ضخامتی حدود ۱.۵ میلیمتر تمام سطح را پوشانیده و به دلیل چسبندگی فوق العاده بالا ، به سطح چسبیده و مانع عبور رطوبت از روی سطح به لایه ی سیمانی گنبد شده و به عبارتی دیگر گنبد را آب بند مینماید .

عایقکاری گنبد با استفاده از عایق رطوبتی حرارتی نانو مولتیزو مزایایی همچون سهولت اجرا نسبت به ایزوگام ، نمای زیبا در پایان کار و صرفه جویی در وقت و هزینه را به همراه دارد چرا که همزمان با اجرای عایقکاری و آب بند کردن ، گنبد ،  عایق رطوبت شده و تا حدود ۴۰% هم عایق حرارت، ضمن اینکه دیگر نیازی به رنگ نمودن جداگانه گنبد هم نخواهد بود .

شایان به ذکر است که کارفرما بنا به سلیقه ی خود پس از عایقکاری گنبد توسط عایق رنگی رطوبتی و حرارتی نانو مولتیزو قادر به کاشی کاری و یا سرامیک کاری بر روی سطح عایق گنبد خواهد بود و این عایق خللی در آن وارد نخواهد کرد .