عایق های نانویی رنگی رطوبتی و حرارتی

عایق بی رنگ

توضیحات پروژه

عایق بی رنگ یا کریستالی

محصولی جهت آببندی و ضدآب نمودن سطوح سنگی و سرامیکی

عایق نانو بی رنگ مولتیزو به دو صورت غلیظ و رقیق میباشد که به ترتیب برای بند کشی و روی سطح مورد نظر استفاده شده و سطح را بدون تغییر در ظاهرش عایق کاری و آب بند مینماید.

به این صورت که ابتدا مواد غلیظ را روی بند کشی ها با قلم کشیده و یک روز صبر میکنیم تا خشک شود سپس عایق رقیق را با ۱۰۰% حجم خودش آب ، کاملا ترکیب کرده و در دو نوبت بر روی سطح پاشیده و با جارو ، مواد را بر روی سطح پخش میکنیم.

پس از خشک شدن ، سطح مورد نظر کاملا عایق خواهد شد