عایق های نسل سوم نانو مولتیزو جایگزین بسیار مناسبی برای عایق های سنتی شده است.این نوع از پوشش های رطوبتی با استفاده از قلمو و قلتک قابل اجراست.از عایق های رنگی نانو مولتیزو میشود جهت ایزولاسیون و رنگ آمیزی همزمان استخر ، عایقکاری پشت بام ، آببندی مخازن و تمامی سطوحی که احتیاج به رنگ رطوبتی داشته باشد،استفاده کرد.عایقهای نانو مولتیزو به 2 نوع عایق بیرنگ و عایق رنگی تقسیم بندی میشود که از عایق بیرنگ را برای آببندی سنگ و عایقکاری سرامیک و کاشی و همچنین ایزوله کردن چوب و غیره استفاده کرد.