عایق های نانویی رنگی رطوبتی و حرارتی

پروژه ها

عایقکاری نما

عایقکاری نما

عایقکاری نما با مواد عایق رطوبتی و رنگی نانومولتیزو

عایق منبع

عایقکاری مخزن

از عایق های نانو مولتیزو میتوان به عنوان عایق حرارت بر روی سطوح تانکرهای آب استفاده نمود

عایق بی رنگ

عایق بی رنگ

عایقکاری نانو جکوزی

عایق کاری گنبد

عایقکاری گنبد

عایقکاری رطوبتی نانویی گنبد

عایق استخر

اجرای مواد عایق نانو مولتیزو بر روی رنگ استخری